Mooi werk!

Wij werken voor gerenommeerde opdrachtgevers in Noord-Nederland en daarbuiten.

Met deze flyer begon in 2018 de communicatie over de wijkverbetering Sunny Selwerd. We kozen voor een strip. De personages zijn herkenbaar: je zou ze zomaar in de wijk kunnen tegenkomen. Opdrachtgever Sunny Selwerd is een samenwerking van de Gemeente Groningen, WIJ Groningen en woningcorporaties Lefier, Nijestee, Patrimonium en De Huismeesters.


De Agenda Oncologische Netwerkzorg is de visie op de toekomst van de oncologische zorg van de belangrijkste spelers: ziekenhuizen, specialisten, IKNL, patiëntenverenigingen en huisartsen. Het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken probeert de Agenda te realiseren. Louwke schreef mee als landelijk communicatiemanager van dit programma.

De betrokkenheid van ouders bij school is een belangrijker voorspeller van succes, goed gedrag en welzijn van de kinderen. De gemeente Groningen stimuleert scholen om hier op in te zetten. De interviews in dit boekje laten zien dat behoeften en wensen verschillen. Dat leidt tot verschillende aanpakken. Storytelling is een aanpak van het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen. Helma paste de methodiek ook toe voor dit boekje.

De gemeente Groningen stimuleert en faciliteert bewonersparticipatie. Let’s Gro is een uitgelezen gelegenheid om dat aan de wereld te vertellen. Samen met Maartje ter Veen van Studio MARCHA! maakten wij een aansprekende presentatie die een week lang in het Stadhuis te bekijken was.

Tweehonderd jaar bestaan is niet niks. De Friesland Zorgverzekeraar vroeg ons om een boek te maken over de rijke geschiedenis – wij verbonden verleden, heden en toekomst. De missie en visie van nu bleek diepe wortels te hebben in de historie. Helma’s boek ‘Een zegenrijke sociale taak. Geschiedenis van ziekenfondsen in Friesland in de twintigste eeuw’ legde de basis voor deze publicatie.

Jongeren zijn vaak voorbijgangers in een studentenstad als Groningen, en al helemaal als ze uit het buitenland komen. Via WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) kunnen ze iets terug doen voor de stad en haar bewoners. Bijvoorbeeld als project in het kader van de studie. WIJS wilde de gemeenteraad van Groningen en de stadjers laten zien wat hun bijdrage aan de samenleving is. En als iedereen het moet weten, wat werkt dan beter dan een spread in een goed gelezen huis-aan-huisblad? Wij bedachten het plan en zorgden voor de uitvoering.