Ik wil inspireren

U heeft een goed verhaal, een aanpak die echt iets oplevert, een geweldig plan! En u wilt dat uitdragen om ook anderen enthousiast te maken. Het geheim: alles draait om wat de ander zoekt of nodig heeft – niet om wat u komt brengen. Ook al is het nog zo mooi wat u in de aanbieding heeft. Wij zijn niet bang om u een spiegel voor te houden. Eerst luisteren, dan pas praten. Wij zoeken de juiste weg, zodat uw verhaal aankomt.

Dat kan resulteren in verrassende communicatiemiddelen:

De strip Sunny Selwerd, om bewonersinitiatieven in de Groningse wijk Selwerd te stimuleren.

==============================

Blog: Inspiratie is de eerste stap naar meedoen

Kleine stroomstootjes met het huis-aan-huisblad

Geef het tijd om in te laten weken

Meedoen in de samenleving gaat niet vanzelf. Je verantwoordelijk voelen voor elkaar en je directe omgeving… dat moet soms van ver komen. En al helemaal als het gaat over mensen in een achterstandswijk met veel armoede, schulden, onveiligheid en overvolle wachtkamers bij de huisartsen. Met de juiste communicatiemiddelen kan je het proces naar meedoen aanzwengelen.

Inspireren is de eerste stap. 

Onze tip: sluit aan bij de situatie en neem mensen stap voor stap mee. Vriendelijk, laagdrempelig en herkenbaar. Geef het wat tijd om in te laten weken. Overdonder mensen niet met zwaar geschut zoals een gelikte pr-campagne met toeters en bellen. Dat maakt de afstand die zij ervaren alleen maar groter.

Voorbeeld: Wijkverbetering Sunny Selwerd

In de Groningse wijk Selwerd proberen we bewoners te inspireren aan de hand van dagelijkse, herkenbare situaties. Voor de oriëntatie: Selwerd is een jarenzestigwijk met gedateerde doorzonwoningen, waarvan een groot deel sociale huur. De afgelopen twintig jaar bood Selwerd vaak tijdelijke woonruimte aan stadjers uit andere wijken die door wijkvernieuwing uit hun huis moesten. Ook kwamen er veel statushouders terecht. De laatste telling is 88 nationaliteiten. In de wijk is veel armoede, eenzaamheid, werkloosheid etc. Duidelijk afleesbaar aan de verwaarloosde voortuintjes en de dichte gordijnen overdag.

Ruim tien jaar geleden was Selwerd aan de beurt voor grootscheepse wijkvernieuwing maar de crisis stak een spaak in het wiel. Een jaar geleden startte de wijkvernieuwing alsnog, onder de naam Wijkverbetering Sunny Selwerd. ‘Verbetering’, omdat het niet alleen gaat om renovatie en nieuwbouw maar ook om de aanpak van de sociaal-economische problemen.

De visie is dat dit alleen slaagt als de bewoners het zelf doen. De aanpak is daarom gericht op kansen bieden, stimuleren en ondersteunen waar dat nodig is. Dat gebeurt onder andere vanuit het Wijkbedrijf Selwerd. Het Wijkbedrijf zoekt naar koppelkansen en organiseert bijvoorbeeld een klussenpool van bewoners die de woningcorporaties inzetten bij voorbereidende werkzaamheden voor sloop en renovatie. Het opdoen van werkervaring staat centraal.

Maar dit alles terzijde.

Het punt is dat mensen over het algemeen niet staan te springen. De stap van een leven achter dichte gordijnen naar meedoen is enorm.

Via herkenbare, lichtvoetige prikkels zaaien we zaadjes. Het huis-aan-huisblad Nummer één is het medium dat we daarvoor gebruiken. Iedereen krijgt het en dat het ook ongelezen bij het oud papier belandt: het zij zo. Dat niet iedereen het Nederlands goed beheerst: het zij zo. Je moet ergens beginnen. Een zwaan-kleef-aan-effect: dat is ons doel.

In de Nummer één heeft Sunny Selwerd een eigen rubriek. In korte interviewtjes vertellen gewone wijkbewoners over hun droom voor Selwerd. Dat kan van alles zijn, we selecteren niet. We mixen hun dromen met die van wijkbewoners die al ‘meedoen’, bijvoorbeeld omdat zij hun idee voor de buurt al aan het uitvoeren zijn. De interviews zijn in de vorm van filmpjes te zien op Facebook en op www.sunnyselwerd.nl waarop alle informatie te vinden is over wat er gebeurt in het kader van de wijkverbetering, en hoe mensen mee kunnen doen. Zo bereiken we ook de jongere bewoners die de Nummer één misschien wat minder vaak openslaan.

We maken iedere maand ook een stripje. De hoofdpersonen zou je zo kunnen tegenkomen in Selwerd, wijkbewoners kunnen zich gemakkelijk met hen identificeren. Ieder stripje gaat uit van een herkenbare (ongewenste) situatie, die door een hoofdpersoon worden omgezet in iets positiefs: een idee, een plan, meedoen. De strip Sunny Selwerd van HEMI (Helma Erkelens en Marcel Imthorn) staat in de Nummer één, op de website en op Facebook.

Heeft het effect?

De geïnterviewde wijkbewoners zijn ambassadeurs voor Sunny Selwerd aan het worden. Ze laten de krant en de filmpjes zien aan buren, vrienden, familie en bekenden. Dankzij het interview voelen ze zich al een beetje verbonden met de wijkverbetering en soms was die verbondenheid er al maar is dat gevoel toegenomen. Hun persoonlijke verhaal is gehoord. Het wordt gezien. En dat geeft meer dan een goed gevoel. Het zorgt voor zelfbewustzijn en trots.

De Schrijfprofs hebben de expertise om een inspirerende boodschap boven water te halen. In woord en beeld. En die kennis willen we graag met je delen. Neem gerust contact op met Louwke of Helma voor een verkennend gesprek.

++++++++++++++++++++++++++++++

Blog: Vlammetje wordt lopend vuurtje

Soms is iets traditioneels gewoon de beste keus

Het gaat om inhoud, beeld én vorm

Een goed verhaal maakt van een vlammetje een lopend vuurtje. “Heb je dit gelezen? Heb je dat gezien? Dát is leuk! Moeten wij ook doen!!” Zulke enthousiaste reacties wil jij natuurlijk ook graag voor jouw onderwerp. Als je je afvraagt hoe je dat voor elkaar kunt krijgen, dan hebben we hier een paar tips.

Open deur: zorg voor een medium en een vorm die helemaal aansluiten bij je doelgroep. Als Schrijfprofs zouden we natuurlijk het liefst zeggen dat een goede tekst genoeg is, maar dat is simpelweg niet waar. Je doelgroep moet getriggerd worden. Beeld, kleur, uitstraling: dat heb je nodig. En waar vind je ze? Laat de creativiteit maar stromen, het kan van alles zijn.

Pas op met modes, soms is iets traditioneels gewoon de beste keus. Online en via sociale media communiceren is niet voor alle doelgroepen de meest effectieve weg. Een jaar geleden wilde stadsdeel West van de gemeente Groningen de bewoners inspireren om met plannen te komen die hun wijk mooier, leefbaarder, gezonder enzovoort moesten maken. Show, don’t tell vonden we, dus liet een aantal enthousiastelingen zien hoe ze hun idee of project aan het realiseren waren. Maar de doelgroep bestaat niet uit overwegend leeswurmen. En van gladde pr-praatjes en duur gedoe hadden ze in de wijk hun buik al jaren vol. Dus dit mocht geen glossy boekje worden! En ook geen website, want wie zou zich geroepen voelen om daar op te kijken?

Samen met vormgever Maartje ter Veen van Studio MARCHA kozen we voor een simpel papieren ‘wijkschrift’ met verhalen en tips. Het wijkschrift was bovendien nadrukkelijk nog niet af – iedereen kon het gebruiken als werkschrift. Het meest opvallende aan het verder bescheiden schrift is de afneembare kaft: een overzichtelijk getekende schets met de weg van idee naar realisering met ruimte om er de eigen ideeën bij te zetten. Zo kun je makkelijk kunt zien waar je op dit moment staat met je plan en welke stappen je nog moet zetten. Dat werkte heel uitnodigend.

In het wijkschrift staat een aantal verhalen van buurtgenoten en hun ervaringen met bewonersparticipatie. Eerlijke verhalen, want het resultaat was dan wel mooi, het pad was niet altijd over rozen gegaan en de realisering had ook heel wat tijd en energie gekost. Die onopgesmukte aanpak werd erg gewaardeerd. Het heersende beeld ‘daar heb je de gemeente weer met mooie praatjes’, werd door het schrift een beetje bijgesteld. En dat gaf het wijkteam en de wijkwethouder weer wat meer de wind mee. Wat ook leuk was: de geïnterviewde wijkbewoners waren er trots op hun project én dat ze in het wijkschrift stonden. En daarmee staken ze anderen aan.

Kortom, het wijkschrift kreeg een positieve ontvangst. Hoe wijkbewoners er mee aan de slag zijn gegaan, daar hebben we als schrijvers en vormgever meestal niet zo veel zicht op. Maar nu zagen we het schrift zo nu en dan uit de werktas steken van een lid van de wijkvereniging of professional in de wijk. Ook troffen we meer dan eens op vergadertafels beduimelde en bevlekte exemplaren aan. Dat is voor ons dus ons al heel wat. Inmiddels staat het hele wijkschrift op www. west050.nl.

En hoe kwam dit wijkschrift nou bij de wijkbewoners? Het liefst zou je jouw inspirerende boodschap aan iedereen persoonlijk willen overhandigen. IJzersterk als je dat kunt realiseren met vrijwilligers. Zeker als het om een participatieproject gaat zoals in stadsdeel WEST. Ons wijkschrift werd verspreid via de bibliotheken, basisscholen, verenigingen en WIJ-teams. Daardoor kregen veel wijkbewoners het onder ogen.

De Schrijfprofs hebben de expertise om een inspirerende boodschap boven water te halen. In woord en beeld. En die kennis willen we graag met je delen. Neem gerust contact op met Louwke of Helma voor een verkennend gesprek.