Beleidsteksten

Tijd voor een nieuwe visie en missie? Goed voor de dag komen met een pakkend jaarverslag? Of moet er een subsidieaanvraag de deur uit waar u uw grote project mee binnenhaalt – gisteren klaar? De conceptie van zo’n stuk is een heel speciale tak van sport. Het proces is vaak even belangrijk als het resultaat. Wij helpen u dit proces in goede banen te leiden en zorgen voor een tekst met pit én draagvlak.

Voortschrijdend inzicht is de regel bij dit soort trajecten. Als procesbegeleiders en tekstschrijvers worden wij daar niet heet of koud van. Sterker nog, dan vinden wij het juist leuk worden!
Wie moet meepraten en hoe organiseren we het ophalen van de input op een effectieve en leuke manier? Wie leest mee, wie stelt vast, lukt het allemaal binnen de deadline?
Wij houden in dat ingewikkelde spel natuurlijk wel ons oog op de bal, want aan het eind van het traject moet er straks gewoon een heel goed geschreven stuk liggen waar u maximaal mee scoort!

Raadsvoorstel: Groningen Gezond

Wij hielpen bij het opstellen van het nieuwe Gezondheidsbeleid van de gemeente Groningen, Groningen Gezond 2018-2021. De gemeente neemt Healthy Ageing en de ‘G6 voor een gezonde stad’ als hoeksteen voor al haar beleid. Van leefstijl tot inrichting van de openbare ruimte, van mobiliteit tot recreatie en van actief burgerschap tot de beschikbaarheid van gezond voedsel: alles is gezondheid. In het najaar van 2017 werd het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk Groningen Gezond 2018-2021.

Bidbook: Agenda Landstad Noord-Nederland

Burgerschap, participatie en inclusiviteit zijn thema’s die sterk leven op lokaal niveau, zeker in de grote steden. Steden spelen sowieso een steeds grotere rol als economische, culturele en maatschappelijke centra. De vier grootste steden in Noord-Nederland – Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen – verkenden hun gezamenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving in het bidbook Landstad Noord-Nederland, Groen, smart en energiek. Wij maakten het denkproces mee en schreven dit Bidbook in het kader van Agenda Stad, een call van de rijksoverheid.

Bekijk het Bidbook Landstad Noord-Nederland.

En: jaarverslagen

We maakten de afgelopen jaren vele jaarverslagen. Secuur, compleet en prettig leesbaar. Vaak gelardeerd met mooie interviews en voorbeelden die kernwaarden van de organisatie uitlichten. We tonen de gedrevenheid van medewerkers, de impact op de samenleving, de stappen die gezet worden, de toekomstdroom die richting geeft.

We verzorgden bijvoorbeeld jarenlang het jaarverslag van de Hanzehogeschool.